Boekings-
voorwaarden

 

 

Klachten of suggesties

Ondanks onze zorg, is het mogelijk dat u een klacht of suggestie heeft. Geef deze tijdig aan ons door zodat wij onze service en kwaliteit kunnen behouden en/of kunnen verbeteren en er direct en nog tijdens uw verblijf iets aan kunnen doen. 

Klachten die pas bij vertrek gemeld worden, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Als gast bent u aansprakelijk voor ontstane schade tijdens uw verblijf en verplicht dit per omgaande te melden, ook schades veroorzaakt door uw medegasten etc. Schades/breuk etc., die reeds bij aankomst aanwezig of zichtbaar zijn, dienen gelijk bij aankomst gemeld te worden. Achteraf melden van schades/breuk etc. kunnen wij niet meer herleiden/toekennen en komen voor rekening van de huidige huurder.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor: schade en/of letsel, ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein; schade en/of letsel ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden van geluidsoverlast, hinder etc. ondervonden tijdens het verblijf in en om onze woningen veroorzaakt door derden in de breedste zin des woords.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien tijdens uw verblijf faciliteiten onklaar raken en/of het buiten gebruik zijn van faciliteiten en/of voorzieningen. Wel zullen wij natuurlijk onze uiterste best doen zo snel mogelijk reparatie, herstel of vervanging uit te laten voeren en zorgen voor een oplossing waar u ook tevreden mee bent.

Annulering

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Bij annulering binnen 2 weken voor aankomstdatum geschiedt geen restitutie van vooruitbetaalde bedragen. Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aankomstdatum wordt de helft van de vooruitbetaling teruggestort. Bij annulering meer dan 4 weken voor aankomstdatum wordt de vooruitbetaling teruggestort, verminderd met € 17,50 administratiekosten.
 
Indien uw gemaakte boeking om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, bekijken wij dit per geval. Helaas zijn hier kosten aan verbonden en is verzetten hiervan niet (altijd) mogelijk.